Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of chopping length and compaction values on the feed qualities of sunflower silage

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.2051-2054, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Success Story Arising From University Industry Collabration ERTETA Silage Packing Center

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Bildiri Kitabı, ss.427-430, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Hasat Dönemi, Kıyma Boyutu Ve Sıkıştırma Basıncının Mısır Silajının Fermantasyon Niteliği Üzerine Etkileri

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.85-90, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Yöresinde Silaj Yapım Teknikleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.101-107, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Yöresinde Bitkisel Üretim Yapan İşletmelerde Ortak Makine Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.53-61, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İli Pasinler İlçesi Tarımsal Yapı Ve Mekanizasyon Durumu

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.59-63, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımda Ortak Makine Kullanımı Ve Türkiye'deki Uygulamaları

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.395-401, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Gelen Bir Başarı Hikayesi "ERTETA Silaj Paketleme Tesisi"

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 05 September 2015, ss.426-429

Presentation and Performance Evaluation of Stable Type Silage Bale and Wrapping Machine

11. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 September 2011, ss.588-593

Tarımda Yeni Ve Sürdürülebilir Bir Gelir Kaynağı: Balya Silajı

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 May 2011, ss.533-538

Erzurum İli Tarım Makinaları Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 October - 02 November 2007, ss.189