Scientific Activities

Jury Memberships

  • May 2017 Associate Professor Exam

    Doçentlik sınavı

    Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim