Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
“Kemah Kalesi” SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUMU, Sinop, Haziran 2015
“Erzurum’daki Kültür Varlıklarının Dünü-Bugünü ve Kaybolan Kültür Varlıklarımızdan Örnekler” 5.TARİHİ ESERLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE GÜVENLE DEVREDİLMESİ SEMPOZYUMU, , , Haziran 2015
“Bayburt Kültür Varlıkları” XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BAYBURT SEMPOZYUMU, , Bayburt, Mayıs 2014
Erzurum Kurşunlu(Feyiziye) Camii ve Tek Kubbeli Camiler Arasındaki Yeri” ŞEYHÜLİSLAM SEYYİD FEYZULLAH EFENDİ SEMPOZYUMU, , Erzurum, Kasım 2014
Alvarlı Efe Hazretleri’nin Türbesi” HACE MUHAMMED LUTFİ EFE (ALVARLI EFE) ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, , , Haziran 2013
Orta Asya ve İran Eserlerindeki Bazı Motiflerinin Kuzeydoğu Anadolu Yapılarındaki İzleri" 3. TÜRK ŞÖLENİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Mayıs 2012
Çoruh Vadisi Gürcü Kiliselerinin Türk Sanatıyla Benzerlikleri Üzerine Bir Değerlendirme” GEÇMİŞTEN GELECEĞE YUSUFELİ SEMPOZYUMU , Artvin, Haziran 2010
Gümüşhane / Torul İlçesine Bağlı Gülaçar, Kocadal ve Yalınkavak Köylerindeki Kültür Varlıkları" X. ORTAÇAĞ- TÜRK DÖNEMİ KAZI SONUÇLARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Ankara, Mayıs 2009
On A Group of Georgian Churches and their Figurative Decorations in the Northeast Anatolian Region” GEORGİA AND THE MİDDLE EAST , Tbilisi, Subat 2008
“Hamur Kümbeti” ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU , Ağrı, Eylul 2005
Gümüşhane/Torul ve Şiran (Kopuz, İlecik, Gümüştuğ, Ara Köy ) Çevresinde Bir Grup Kültür Varlığı, Sakarya, Nisan 2005
Gümüşhane Yüzey Araştırmasının Ara Değerlendirilmesi ve 2004 Yılı Araştırmaları” IX. ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU , Erzurum, Nisan 2005
“Erzurum Kümbetleri İle Ahlat Kümbetlerinin Bir Mukayesesi” VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU , Van, Eylul 2004
İshak Paşa Sarayı Türbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler, Ağrı, Eylul 2003
Çayırlı ve Çevresinde Heykel Biçimli Mezar Taşlarından Birkaç Örnek, Kayseri, Nisan 2002
Türkler’de Minare Geleneği ve Bayburt Ulu Cami Minaresi, Bayburt, Mayıs 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi