Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aksakalli A., Turgut Ü., Salar R., "Philosophical Issues Arising from Dual Nature of Light in Young’s Double-Slit Experiment", Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, cilt.7, ss.107-112, 2019
Aksakalli A., Salar R., Turgut Ü., "Eleştirel Pedagoji İlkelerine Göre Yapılan Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.961-971, 2018
Turgut Ü., Salar R., "7E Öğrenme Modeline Uygun Olarak Çalışma Yaprağı Hazırlama (Elektromanyetizma Ünitesi Örneği)", Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.268-292, 2017
Turgut Ü., Çolak A., Salar R., "The Effect of 7E Model on Conceptual Success of Students in The Unit of Electromagnetism", European Journal of Physics Education, vol.7, pp.1-37, 2017
Turgut Ü., Salar R., "HOW IS THE LEARNING ENVIRONMENT IN PHYSICS LESSON WITH USING 7E MODEL TEACHING ACTIVITIES", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.1-28, 2017
Salar R., Turgut Ü., "Investigation of the reasons of negative perceptions of undergraduate students regarding the modern physics course", European Journal of Science and Mathematics Education, vol.4, pp.44-55, 2016
Turgut Ü., Salar R., Gürbüz F., "Bireysel Farklıkların Öğretim Sürecine Yansımasına Dair Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Nitel Bir Araştırma", Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, 2016
Salar R., Turgut Ü., "Modern Fizik Dersi Alan Lisans Öğrencilerinin Bu Ders ile İlgili Açığa Çıkan Kişisel Epistemolojik İnançları ve Bunların Nedenlerinin İncelenmesi", Fizik Eğitimi ve Felsefesi, cilt.1, ss.1-17, 2016
Turgut Ü., Salar R., "The Role of Computer Aided Instruction in Science Courses and the Relevant Misconceptions of Pre service Teachers", Journal of Education and Practice, vol.7, pp.67-71, 2016
Aksakalli A., Turgut Ü., Salar R., "Modern Fiziğe Karşı Negatif Algılar ve Yabancılaşma Algısının Nedenleri Lisans Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.771-794, 2016
Turgut Ü., Salar R., "Elektromanyetizma konusunda kavramsal başarı testi geliştirilmesi", Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.117-139, 2016
Turgut Ü., Salar R., "Comparison of Test Scores Obtained by Eighth Graders on Illustrated and Abstract Content Questions A Quantitative", Journal of Education and Practice, vol.7, pp.30-34, 2016
Salar R., Uzun E., Karaman İ., Turgut Ü., "Fizik Öğretmeni Adaylarının 12 Sınıf Elektrik Ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.41-54, 2016
Salar R., Turgut Ü., "Implementing Differentiated Instruction on Pre Service PhysicsTeachers Agendas", Bartin UniversityJournal of Faculty of Education, vol.4, pp.682-695, 2015
Karaman İ., Salar R., Dilber R., Turgut Ü., "YGS VE LYS SINAVLARINDAKİ FİZİK SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMI AÇISINDAN VE BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL ALAN DÜZEYİ AÇISINDAN ANALİZİ", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, pp.309-315, 2014
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Salar R., Uğurel E., Turgut Ü., "ARDUİNO TEMELLİ KODLAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNCELERİ", FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, TÜRKIYE,
Turgut Ü., Salar R., Karaman İ., "High School Students’ Opinions about Physics Education Held with Differentiated Instruction", ICERI2017 (10th annual International Conference of Education, Researchand Innovation), ISPANYA, , pp.7039-7041
Turgut Ü., Salar R., "CLASSROOM CLIMATE IN SCIENCE TEACHING BASED ON CRITICAL PEDAGOGY", ICERI2017 (10th annual International Conference of Education, Researchand Innovation), ISPANYA, , pp.7033-7038
Karaman İ., Turgut Ü., Salar R., Salar R., "Analysis of the relationship between undergraduate students’ physics succeses and their abilities", 10th Annual International Conference ofEducation,Recearch and Innovation (ICERI2017), ,
Doğan H.Z., Salar R., Turgut Ü., "KALDIRMA KUVVETİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE UYGULANAN FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM YÖNTEMİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TÜRKIYE,
Turgut Ü., Salar R., "Using Differentiated Instruction in High Schools for PhysicsEducation", International Congresses on Education 2016, Saraybosna, BOSNA HERSEK,
Turgut Ü., Salar R., "Teachers Opinions about Individual Differences in Students inRegular Classrooms", International Congresses on Education 2016, Saraybosna, BOSNA HERSEK,
Turgut Ü., Salar R., "The Description of the Learning Environment in Physics Lesson with 7E Model Teaching Activities", International Congresses on Education 2016, Saraybosna, BOSNA HERSEK,
Turgut Ü., Salar R., "The Effect of 7E Model on Conceptual Success of Students in Physics Education", International Congresses on Education 2016, Saraybosna, BOSNA HERSEK,
Dilber R., Öztürk S., Salar R., Turgut Ü., "THE EFFECTS OF HIGH SCHOOL STUDENTS RECOGNISING MODE DESCRIPTIONS AND USING IN WRITING TO LEARN ON ACADEMIC SUCCESS", Teaching & Education Conference, ,
Aydin S., Dilber R., Aydin E., Turgut Ü., Salar R., "HIGH SCHOOL STUDENTS MISCONCEPTIONS ABOUT PROJECTILE MOTION", 16th International Academic Conference, ,
Turgut Ü., Salar R., Dilber R., "HIGH SCHOOL STUDENTS VIEWS ABOUT 7E MODEL IN THE UNIT OF ELECTROMAGNETISM", 16th International Academic Conference, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi