Achievements & Reputation

Publication

166

Citation (WoS)

112

Citation (Scopus)

108

H-Index (WoS)

6

H-Index (Scopus)

5

Congress and Symposium Activities

 • 14 November 2023 - 15 November 2023 Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme Faaliyet PlanıSustainable Development

  Session Moderator

  Erzurum, Turkey

 • 06 September 2023 - 08 September 2023 15. Ulusal Tarım Ekonomisi KongresiSustainable Development

  Session Moderator

  Çanakkale, Turkey

 • 06 September 2023 - 08 September 2023 15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 31 May 2023 - 31 May 2023 Kadın Kooperatifleri GüçleniyorSustainable Development

  Session Moderator

  Erzurum, Turkey

 • 02 May 2023 - 02 May 2023 Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Strateji ve Eylem Planı Çalıştay SerisiSustainable Development

  Moderator

  Erzurum, Turkey

 • 28 September 2022 - 30 September 2022 ICADETSustainable Development

  Attendee

  Bayburt, Turkey

 • 27 May 2022 - 28 May 2022 INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCESSustainable Development

  Attendee

  Van, Turkey

 • 01 December 2019 - 01 December 2019 Erzurumun Geleceği Arama Konferansı

  Working Group

  Erzurum, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 İzmir Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojisi Fakülte Stratejisi Çalıştayı

  Invited Speaker

  İzmir, Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Tarımsal Dönüşüm Arama Konferansı

  Working Group

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 2018 - 01 September 2018 TRA1 Bölgesi Tarım Işletmelerinde Tarımsal Desteklerden Faydalanma Düzeyinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi

  Attendee

  Kahramanmaraş, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Determination of the Factors Affecting The Purchase Behavior of Tractors of Farmers in Erzurum Region

  Attendee

  Van, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Overview of Melon Industry in Turkey

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Comparison of Consumer Gender on the Effect of Shopping Mall Behavior

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 The Ideas of Beekeeping Enterprises about the Project Supports of the Agricultural and Rural Development Institution: TRA2 Region Example

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 A Research on Factor Determination Affecting Consumer Preference on Medical and Medicinal Plants in Erzurum and Bingöl

  Attendee

  Iğdır, Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Women's Labor Force in Potato ProductionSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Perceptions of Dairy Farmers in TRA2 Region About Agricultural and Rural Development Support Institution (TKDK)’s Project Support

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Some Indicators of Business Managers and Enterprises Benefiting from Forage Plant Supports in Cattle Breeding Enterprises in TRA

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Beekeeping sector on the structure of economic in Erzurum Province Region: A case study

  Attendee

  Tekirdağ, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Competition power of Turkey’s honey export and comparison with Balkan countries

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Devlet Destekli Tarım Sigortası Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Çalışma: Van İli Örneği

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Kayak Pistlerinin Tercihinde Rol Alan Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

  Attendee

  Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Erzurum İlinde Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberinin Hazırlanması Üzerine Bir Çalışma

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim; Mevcut Durum ve Geleceği

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: TRA Bölgesi Örneği

  Attendee

  Karabük, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Sığır Yetiştiriciliği Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve İç Anadolu Bölgesi Örneği

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Su kullanımı ve Sürdürülebilirliği

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Koyun yetiştiriciliği üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 Ağrı İlinde Üreticilerin Hayvancılık İle İlgili Eğitimlere Katılma İsteklerinde Etkili Olan faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Attendee

  Ağrı, Turkey

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 TRAI Bölgesi Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Tarımsal Üretim Arasındaki ilişkinin Belirlenmesi Üzerine ÇalışmaSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Bir Çiftçi Eğitimi Projesinin Üretici Davranışlarına Etkilerinin Analizi

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Arıcılık İşletmelerinde Üretimi Etkileyen Faktörler; Ordu İli Örneği

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 Sebze Üretiminde Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırmaları: Meyvesi Yenen Sebzeler. Türkiye

  Attendee

  Turkey

 • 01 August 2011 - 01 August 2011 A Good Practice Example To Participatory Approach: Case Of Cattle Breeding Extension Project In Erzurum. Turkey

  Attendee

  Helsinki, Finland

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 Tarımsal Üretimi Etkileyen Risk Faktörleri Ve Stratejilerinin Belirlenmesi: Erzurum İli Örneği

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 Türkiye’de Tarım Ve Gıda İşyerlerinde Sorumlu Yöneticiliğin Başarısına Etki Eden İşletme Özelliklerinin Analizi

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 Antep Fıstığı İşletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Analizi.

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 Taze Kaysı Sektörü Ve Sorunları: Iğdır İli Örneği

  Attendee

  Turkey

 • 01 August 2010 - 01 August 2010 Analysis of Manager Attributes that Affect the Success of Resposible Manager in Agricultural and Food Enterprises

  Attendee

  Bhubaneswar, India

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Dünyada ve Türkiye’de Domates Tarımına Genel Bir Bakış

  Attendee

  Van, Turkey

 • 01 May 2009 - 01 May 2009 Büyükbaş Hayvan Üreticilerinin Suni Tohumlama Yaptırma Kararlarını Belirleyiciler Üzerine Bir Analiz: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 May 2006 - 01 May 2006 Türkiye Kırmızı Et Üretimi İstatistikleri ve ilgili Araştırma Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 January 2006 - 01 January 2006 A Swot Analysis on How to Create Competitive Cattle Farms: Case of Erzurum Province in Turkey

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 2005 - 01 September 2005 Kuzey Doğu Anadolu Bölgesindeki Yayım Faaliyeti Almaları için İnsanları Teşvik Eden Faktörlerin Bir Analizi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 May 2005 - 01 May 2005 An Economic Overview of Pistachio Sector in Turkey

  Attendee

  Tehran, Iran

 • 01 September 2004 - 01 September 2004 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde Kırsal Alandan Göç Etme Eğilimini Etkileyen Faktörlerin AnaliziSustainable Development

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 01 June 2004 - 01 June 2004 The Attributes of Villagers and Farms Affecting Dependence on Forest Resources in Çoruh River Catchment,Sustainable Development

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 October 2003 - 01 October 2003 Antep Fıstığı Sektöründe Üretici, Sanayici ve Kurumların Eğilimleri: Problemler, Yapılanma ve Öneriler

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 October 2002 - 01 October 2002 Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısındaki Değişim ve Avrupa Birliği Çerçevesinde il Tarımının Kalkınma Yolları

  Attendee

  Gümüşhane, Turkey

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 Türkiye'nin Irak ve Suriye ile Olan Su Sorunu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Ekonometrik Analizi

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 Türkiye Et Üretiminde Bölgeler Arası Yapısal Değişim Üzerine Bir Analiz

  Attendee

  Tekirdağ, Turkey

 • 01 May 1999 - 01 May 1999 GAP’ın Bölge Tarımına Etkilerinin Treadmill Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey