Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Nesnelerin İnterneti Temelli Elektrik Deney Setinin (NİTES) Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi ve Etkililiğinin İncelenmesi

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2017 Postgraduate

  Eğitim Ortamlarındaki Fiziksel Değişkenlerin Nesnelerin İnterneti Uygulaması Kullanılarak Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English