Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

LH Luteinleştirici Hormon

Türkiye Klinikleri , vol.1, no.2, pp.19-25, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Lüteinleştirici Hormon

Turkiye Klinikleri , vol.2, pp.19-25, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A CASE OF CHONDRODYSPLASIA IN A HOLSTEIN RACE

ATAVET 1. International(2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019

Sütçü ineklerde stres düzeyinin graaf folikül çapları ve gebe kalma üzerine etkisi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal Kongresi I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 November 2017

Kedilerde östrus baskılamada progestagen ya da melatonin.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Köpeklerde fötal yaşın ultrasonografik ölçümlerle belirlenmesi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Endometriyal Sitoloji Yöntemi ile İneklerde Akut ve KronikEndometritisin Belirlenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 October 2017

Tekrarlı kullanılan CIDR gerecinin sığırlarda üremede etkinliği

Atavet I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 October 2017

Sütçü İneklerde stres Düzeyinin Graaf Folikül Çapları ve Gebe Kalma Üzerine Etkisi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal Kongresi I. Uluslararası Kongresi, Marmaris, Turkey, 12 - 15 October 2017

Determination levels of ceruloplasmin, haptoglobin and serum amyloid A in cows with endometritis

oint Meeting of the 20th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR) / 13th Conference of the Spanish-Association-for-Animal-Reproduction (AERA), Lizbon, Portugal, 27 - 29 October 2016, pp.104

Determination levels of ceruloplasmin, haptoglobin and serum amyloid A in cows with endometritis

oint Meeting of the 20th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR) / 13th Conference of the Spanish-Association-for-Animal-Reproduction (AERA), Lizbon, Portugal, 27 - 29 October 2016, pp.104

Postpartum Subklinik Endometritisli İneklerde Endometrial Ekotekstür Değişiklikleri

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.138

Subklinik Endometritisli İneklerde İntrauterin Ozon ve Rifaksimin TedavisininKarşılaştırılması

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.140 Sustainable Development

Postpartum subklinik endometritisli ineklerde endometrial ekotekstür değişiklikleri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.142-143

Sığır fertilitesinde metabolik profil testleri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.68-72

Effect of a biocidal product on clinical endometritis in dairy cows

DIGEST International VET Istanbul Group Congress 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.572

Peproductive parameters in various dog breeds in Turkey

DIGEST International VET Istanbul Group Congress 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.704

EFFECT OF BIOCIDAL PRODUCT ON CLINICAL ENDOMETRITIS IN DAIRY COWS

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.572

Reproductive parameters in various dog breeds in Turkey

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.704

Breed parity and cycle season effects on life time reproductive parameters in bitches

15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey, 15 - 17 September 2011, pp.141

Relation between bacteria and somatic cell count in cows milk

Days of Veterinary Medicine 2011, Ohrid, Macedonia, 9 - 11 September 2011, pp.115

Peripartum enerji dengesi ve postpartum fertilite

VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Samsun, Turkey, 29 June - 02 July 2011, pp.9-15

Süt ineklerinde subklinik mastitisin tanısında kızılötesi termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

IV. Veteriner Jinekoloji ''Uluslararası Katılımlı'', Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2010, pp.156-157

Süt ineklerinde mastitisin tanısında termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

Gebe düvelerde meme bezi sekresyonunun bakteriyolojik olarak değerlendirilmesi

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers

14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 14 - 18 September 2010, vol.45, pp.62

Interrelationships among subclinical mastitis incides and their relevance to udder skin temperature

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, vol.44, pp.80

İnterrelationships among subclinical mastitis indices and their relevance to udder skin temperature

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, pp.80

Süt verimi ve subkilinik mastitisin memenin morfolojisine etkisi

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2008, pp.148-149

Mastitisli Sütlerde Lipid ve Protein Profili

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 21 - 23 August 2008

Bir Ceylanda Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 28 - 30 August 2008

Köpeklerde seksüel siklus dönemlerinde uterus ve vaginadaki bakteriyel floranın değerlendirilmesi

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

Tavşanlarda anestezi ve travmanın karaciğer ve kalp enzim aktivitelerine etkisi

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 September 2004, pp.195-196

The effects of anesthesia on the activities of the hepatic and cardiac enzymes

6. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2004, pp.24

Siklik Aktivite Göstermemiş Düvelerde PRID Kullanımı

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 4 - 06 September 2003

Süt ineklerinde kuru dönem başlangıcında uygulanan Kloksasilin in etkisi

I. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Turkey, 4 - 06 September 2003, pp.176-177

Gebe olmayan bir köpekte hernia inguinalis olgusu

VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Van, Turkey, 3 - 06 July 2002, pp.153

Bir inekte güç doğuma neden olan dicephalus olgusu

II. Ulusal Buiatri Kongresi, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2001, pp.139-140

Koyun fetuslarında kan adacıklarının elektron mikroskobik yapısı

15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Aydın, Turkey, 18 - 21 September 2001, pp.87

Studie über die Feststellung von Lutealgewebe bei der Untersuchung von Stutenovarien

34. Jahrestagung Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung und 26. Veterinär-Humanmedizinische Gemeinschaftstagung, GIEBEN, Germany, 22 - 23 February 2001, pp.17

Kısraklarda bilateral laparoskopik ovariektomi

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 28 October 2000, pp.37-38

Morkaraman koyunlarında yılda iki defa yavru alma uygulamaları

V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 20 - 22 October 1998, pp.312-317

Dinoprost tromethamine in tekrarlanan enjeksiyonları ile 5 7 5 aylık gebe kısraklarda abortusun uyarılması

V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 20 - 22 October 1998, pp.185-190

Köpeklerde deri ensizyonlarının kapatılmasında enbucrilate kullanımı

6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Elazığ, Turkey, 25 - 28 June 1998, pp.167-168

Sığırlarda xylazine ile epidural anestezi üzerine klinik çalışmalar

3. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 June 1992, pp.182-191

Books & Book Chapters

Reprodüktif Hormonlar, Tanı ve Klinik Kullanımı

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, pp.1-29, 2019

Reprodüktif Hormonlar, Tanı ve Klinik Kullanımları

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, , Editor, Medipres Matbaacılık yayıncılık Ltd.Şti., Malatya, pp.1-29, 2019

Meme Bezi ve Laktasyon

in: DUKES VETERİNER FİZYOLOJİ, Sedat YILDIZ, Bülent GÜVEN, Editor, Medipres, Malatya, pp.705-724, 2008

Üreme Fizyolojisi ve Endokrinoloji

in: EVCİL HAYVANLARDA DOĞUM VE İNFERTİLİTE, Erol ALAÇAM, Editor, Medisan Yayıncılık, Ankara, pp.17-24, 1999

Metrics

Publication

146

Citation (WoS)

327

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

362

H-Index (Scopus)

8

Project

8

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals