Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Publıc Relatıons And Promotıon, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  TÜRKİYE’DE 1990 SONRASI DÖNEMDE ÖZEL TELEVİZYON YAYINCILIĞI BAĞLAMINDA İZLEYİCİ-TELEVİZYON İLİŞKİSİ

  Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Ve Sinema

 • 2002 Postgraduate

  18-30 yaş arası yetişkinlerin televizyon izleme eğilimleri ve televizyonun 18-30 yaş arası izleyici üzerinde etkileri (Erzurum örneği)

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English