Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Küreselleşen Yeni Yayıncılık Faaliyetlerinde Ekran Dilinin Dönüşümü: Türkçenin Kullanımı

TRT Akademi, vol.6, no.13, pp.232-243, 2021 (Other Refereed National Journals)

Discussing The New Audience In Turkey In The Example Of University Youth An Area Study

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.168-198, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Etik ve Sosyal Sorumluluk Kavramlarının İletişim Kuramları Bağlamında Anlamlandırılması

Felsefe Dünyası Dergisi , vol.2, no.56, pp.202-225, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MESLEK GRUPLARININ MEDYADA TEMSILI: DOKTORLAR DIZISI ÜZERINE BIR INCELEME

3. ULUSLARARASI SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, 2 - 03 November 2017

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÖRNEĞİNDE TÜRKİYE DE YENİ İZLEYİCİYİ TARTIŞMAK Bir Alan Araştırması

2016 ULUSLARARASI İLETİŞİM VE MEDYA KONFERANSI, Dubai, United Arab Emirates, 4 - 06 February 2016, vol.1, pp.211-222

MEDYA TÜKETİCİSİNDEN MEDYA OKURYAZARINA DUYGUSAL ZEKA VE ELEŞTİREL OKUMA BAKIMINDAN RTÜK PROJELERİ

II.ULUSLARARASI DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 9 - 10 October 2008, pp.18-30

ELEŞTİREL OKUR YARATMA PROJESİ MEDYA OKURYAZARLIĞI NI ELEŞTİREL OKUMAK

4.ULUSLARARASI ÇOCUK VE İLETİŞİM GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2007, pp.447-461

Books & Book Chapters

Pandemi Döneminde Oyun: Youtube Oyun Videolarının Nitel İçerik Analizi ile Değerlendirilmes

in: COVİD 19 SÜRECİNİN SAĞLIKLIYAŞAM BOYUTUNA İLİŞKİNPSİKOSOSYAL ARAŞTIRMALAR, Erdoğan Tozoğlu,Mücahit Dursun,Öner Gülbahçe, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.49-76, 2021 Sustainable Development

DİJİTAL ORTAMLARDA MAHREMİYET

Zafer Yayınları, Erzurum, 2019

GÖSTERGEBİLİMDE TEMEL KAVRAMLAR VE YARİHSEL ÇERÇEVE

in: GÖSTERGEBİLİM, İRFAN HIDIROĞLU, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, pp.10-30, 2019

ROLAND BARTHES’IN GÖSTERGEBİLİM YAKLAŞIMI

in: GÖSTERGEBİLİM, İRFAN HIDIROĞLU, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 2019

Siyasal Pazarlama ve Siyasal Kampanya Yönetimi

in: Siyasi İletişim, Raci TAŞCIOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.10-30, 2019

Melodram Anlatısında Sıradan İnsanın Sınıf Atlama Sorunu: O Ses Türkiye Örneği”

in: Televizyonun Eğlendirme İşlevine Eleştirel Bir Bakış: Acun Medya, İRHAN HIDIROĞLU, Editor, LİRERATÜRK academia, Konya, pp.83-131, 2019

YENİ İZLEYİCİ BAĞLAMINDA ACUN MEDYADA GÖZALTI PROGRAMI ÖRNEĞİ

in: TELEVİZYONUN EĞLENDİRME İŞLEVİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: ACUN MEDYA, İRFAN HIDIROĞLU, Editor, LİTERATÜRK AKADEMİA, Konya, pp.305-337, 2019

Siyasal Reklamcılık Uygulamaları

in: Siyasal İletişim, Raci TAŞCIOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2019

RADYO VE TELEVİZYON HABERCİLİĞİ

in: HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ, BESİM YILDIRIM, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, 2019

Siyasal İletişim Çerçevesinde Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları

in: Siyasal İletişim, Raci TAŞCIOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2019

AMERİKA’DA HALKLA İLİŞKİLER

in: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİN’DE HALKLA İLİŞKİLER, , Editor, Atatürk Üniversitesi, 2017

TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞININ 10 YILI:MEDYA OKURYAZARLIĞINI ELEŞTİREL OKUMAK

in: MEDYA OKURYAZARLIĞI, Elif Küçük, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.195-220, 2016

SPOR SPONSORLUĞU

in: SPONSORLUK, RACİ TAŞÇIOĞLU, Editor, ATAÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, 2016

LOBİCİLİK: Kavram ve Tarihsel Süreç

in: LOBICILIK VE SIYASAL ILETISIM, Derya Tellan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2016

Yeni İzleyicİ

Zafer Yayınları, İstanbul, 2013

D. Tellan ve A. Yılmaz, 2009, "Görüntünün Egemenliği: Televizyon Reklamcılığı", s. 230-258

in: Reklamcılık Bakmak ve Görmek, DERYA TELLAN, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.230-258, 2009

Türkiye''de Popüler Müziğin Çokuluslu Şirketler Bağlamında Yeniden Biçimlenişi

in: SERMAYENİN MEDYASI MEDYANIN SERMAYESİ, Selda Bulut, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.230-258, 2009

Expert Reports

e gifder

Gümüşhane, 2015