Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Denetim Riskine Etkileri

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.61, pp.55-82, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yatırım Teşviklerinin TRA2 Bölgesindeki İşletme Faaliyetlerine Ektisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.13, pp.1159-1169, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yatırım Teşviklerinin TRA2 Bölgesindeki İşletmelerin İhracat Faaliyetlerine Ektisi

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.15, pp.50-68, 2020 (Other Refereed National Journals)

Düzensiz Hat Denizyolu Taşımacılığının Piyasa Yapısı Ve Değerlendirilmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.16, pp.153-170, 2016 (Other Refereed National Journals)

Denizyolu Taşımacılığında Finansal Riskler ve Riskten Korunma

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.172-201, 2015 (National Refreed University Journal)

Konaklama İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyetleri Tms 2 Stoklar Ve Tms 18 Hasılat Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, pp.139-157, 2013 (National Refreed University Journal)

TKY Yaklaşımının İşletme Maliyet Gelişim Süreci Üzerine Etkisi Ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, pp.19-40, 2013 (National Refreed University Journal)

Konaklama İşletmelerinde Hizmet Üretim Maliyetleri Tms 2 Stoklar Ve Tms 18 Hasılat Standartları Açısından Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, pp.139-157, 2013 (National Refreed University Journal)

TKY Yaklaşımının İşletme Maliyet Gelişim Süreci Üzerine Etkisi Ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, pp.19-40, 2013 (National Refreed University Journal)

Improving Stock Management in Healthcares to Increase Efficiency

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, pp.89-101, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Yapı Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.367-382, 2012 (National Refreed University Journal)

Türkiye de Adli Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.129-141, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye de Adli Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.129-141, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Yapı Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.367-382, 2012 (National Refreed University Journal)

Çalışma Sermayesi Kârlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996 2005 Dönemi Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.199-214, 2012 (National Refreed University Journal)

Çalışma Sermayesi Kârlılık İlişkisinin İMKB Örneğinde 1996 2005 Dönemi Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.199-214, 2012 (National Refreed University Journal)

Finansal Tabloların Denetiminde Alternatif Bir Yaklaşım Finansal Tabloların Sigorta Ettirilmesi Modeli

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.421-428, 2005 (National Refreed University Journal)

Hazırlık Faaliyetleri Fırsat Maliyetlerinin Üretim Kararlarına Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.357-366, 2005 (National Refreed University Journal)

Hazırlık Faaliyetleri Fırsat Maliyetlerinin Üretim Kararlarına Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.357-366, 2005 (National Refreed University Journal)

Finansal Tabloların Denetiminde Alternatif Bir Yaklaşım Finansal Tabloların Sigorta Ettirilmesi Modeli

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.421-428, 2005 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters

İnşaat Muhasebesi ve Özellikleri

in: İNŞAAT MUHASEBESİ, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, 2016

Özel (Yap Sat) İnşaat İşletmelerinde Taşeron ve Diğer Direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi

in: İNŞAAT MUHASEBESİ, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, 2016

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde Taşeron ve Diğer Direkt Giderlerin Muhasebeleştirilmesi

in: İNŞAAT MUHASEBESİ, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKOĞRETM FAKÜLTESİ, Erzurum, 2016

YÖNETİM AÇISINDAN UYGULAMALI DENETİM EL KİTABI

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007

Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışı

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006