Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Turkey

 • 2018 - 2023 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2016 - 2017 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2012 - 2016 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon (Open Educatıon), İşletme Bölümü, Turkey

 • 2015 - 2015 Undergraduate

  Ankara Yildirim Beyazit University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022TÜBİTAK 2237-A: Harmanlanmış Öğretim Uygulamaları Eğitimi

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi ATAÖGEM

 • 2022II. Annual Bilkent Computational Social Sciences Summit

  Vocational Training , Bilkent University

 • 2022Akademik Gelişim Programı

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi ATAÖGEM

 • 2022Sertifikalı KVKK Eğitimi

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi

 • 2022TÜBİTAK 2237-A: Yükseköğretimde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ile İstatistiksel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması

  Vocational Training , İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

 • 2022TÜBİTAK 2237-B: Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi

 • 2022İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2022Uzaktan Öğreticilik Programı

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi ATAÖGEM

 • 2022Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - Geleneksel Girişimci Eğitimi

  Vocational Training , T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

 • 2022Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - İleri Girişimci Eğitimi

  Vocational Training , T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

 • 2021TÜBİTAK 2237-A: İçerik ve Söylem Analizi

  Vocational Training , Selçuk Üniversitesi

 • 2021TÜBİTAK 2237-A: Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

  Vocational Training , Selçuk Üniversitesi

 • 2021Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

  Vocational Training , IIENSTITU

 • 2019Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi

 • 2017Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Çalıştayı

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi

 • 2016Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi

 • 2016Atatürk Üniversitesinde Akademisyenler Arasında Proje Kültürünün Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

  Vocational Training , Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi