Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2018 II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi

    Session Moderator

    Erzurum, Turkey