Kolonoskopi uygulanan hastalarda beden imajı algısı ve farklı eğitim programlarının utanma duygusuna etkisi The effect of body image perception and different education programs on embarrassment in the patients colonoscopy applied


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Semra ERDAĞI ORAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nadiye ÖZER