Erzurum ılıca kaplıcalarından alınan su örneklerinden termofilik bakterilerin izolasyonu, identifikasyonu ve Bacillus thermoamylovorans ST-10 izolatından lipaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: SELMA TARAKÇIOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ahmet ADIGÜZEL