Yeni dünya iktisadî düzeninde eksen ve paradigma kaymaları: BRIC örneğinde cari işlemler bilançosundaki değişimin belirleyicileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Dicle University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: OKAN DOĞAN

Consultant: Fehim Bakırcı