Brevibacillus brevis (P14) ve Brevibacillus borstelensis (P35) bakterileri tarafından aynı ortamda mannanaz ve fitaz enzimlerinin üretilebilirliğinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2014

Student: SHADİ SADİGH

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ahmet ADIGÜZEL