Türk-İran Dışticaretinin Girdi-Çıktı Modeliyle Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: Ali Reza Jannetdost

Supervisor: Erkan Oktay