Zihinsel Engelli Bireye Sahip Ailelerin Yaşadıkları Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER ÇOKGÖREN

Consultant: Fehim Bakırcı