Cihadî selefîlik ve Kur'an yorumu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET KADRİ DEMİR

Consultant: Ahmet Çelik