İşe bağlanma ve politik davranış algısını etkileyen örgütsel faktörler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Gökhan Kerse

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Canan Nur KARABEY