Hanehalkı tasarruf tercihlerinin kesikli tercih modelleriyle incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRANUR ÇEBİ KARAASLAN

Supervisor: Erkan Oktay