Effects of vermicompost fertilization on some soil properties


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: AYCAN YEMİŞÇİ

Supervisor: Serdar Bilen

Abstract:

Azotlu mineral gübrelemenin olumsuz etkileri sebebi ile organik tarım sistemleri içerisinde çiftlik gübresi ve organik gübrelerin kullanımı yaygın hale gelmiştir. Organik madde bakımından zengin olan solucan gübresi N, P, K elementleri yanı sıra Ca, Mg, Cu ve Zn gibi mikro elementleri de önemli miktarda içermektedirler.

Bu çalışmada solucan gübresinin farklı kireç içeriğine sahip toprakların toplam N, elverişli P2O5, toprak bakteri ve mantar populasyonu, CO2 salınımı, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktiviteleri üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Laboratuarda farklı oranda kireç içeriğine sahip 1 kg toprak saksılara konulmuş, 0.0, 1.0, 2.0 ve 3.0 ton da-1 hesabıyla sırası ile 0.0, 4.0, 8.0, 12.0 g saksı-1 olacak şekilde artan dozlarda solucan gübresi karıştırılmıştır. Toprakların nemi tarla kapasitesi nem düzeyinde sabit tutulmuş ve saksı toprakları 30±3 oCde 0, 30, 60 ve 90 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon suresi sonunda solucan gübresinin toprakların toplam azot, elverişli P2O5, bakteri ve mantar sayımı, toprak CO2 içeriği, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktivitesi ölçümleri yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre; farklı dozlarda ve inkübasyon sürelerinde solucan gübresi uygulamasının toprakların ortalama toplam N, elverişli P2O5, bakteri ve mantar popülasyonu, CO2 salınımı, üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktiviteleri üzerine etkileri önemli bulunmuş, gübre dozlarının ve inkübasyon süresinin artışına bağlı olarak artış göstermişlerdir. En yüksek toplam N, elverişli P2O5 miktarı 3 ton da-1 oranında solucan gübresinin 60 günlük inkübasyonundan, bakteri, mantar, CO2 salınımı ve üreaz, asit ve alkalin fosfotaz enzim aktiviteleri ise 90 günlük inkübasyondan elde edilmiştir.

Kireç içeriği düşük olan topraklarda solucan gübresinin etkinliği daha yüksek olmuş ve besin elementlerinin yarayışlığının artması üzerine etkisi daha fazla olmuştur.