AKUT SİPERMETRİN TOKSİKASYONUNA MARUZ KALMIŞ SU PİRELERİNDE (Daphnia magna Straus 1820) DETOKSİFİKASYON VE REPRODÜKTİF SİSTEMLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERİN EKSPRESYON PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Ümit Morkoç

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Harun ARSLAN