Avrupa Birliği Tam Üyeliğinin Türkiye Buğday Sektörüne Bölgesel Etkilerinin Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Okan Demir

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fahri YAVUZ