Topraktan İzole Edilen Azot Fikse eden Bakteriler ile Aşılamanın Lahana Bitkisinin Azot ve Fosfor İçeriği Üzerine Etkileri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Aycan YEMİŞÇİ

Supervisor: Serdar Bilen