Katalaz Enziminin Kara Lahana Bitkisinden (Brassica oleracea L. Var. Acephala DC.) Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Pestisitler ile Antibiyotiklerin Enzim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2003

Student: Ekrem KÖKSAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU