Gebelerin sağlık okuryazarlığı ile öz bakım gücü arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: ASUMAN PAZARÖZYURT

Supervisor: Hava Özkan