The Analysis of Middle School Eighth Grade Students’ Verbal Lecture Self Efficacy Perceptions and The Evaluation of Their DiscoursesOrtaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin sözlü anlatım öz yeterlik algılarının incelenmesi ve söylemlerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: SELVİ DEMİR

Supervisor: Muhsine Börekçi