Şanlıurfa ilinin jeolojik ve morfolojik özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET EKMEN

Consultant: Ekrem Kalkan