Yarı Kurak İklim Koşulları Altında Oluşan Kalsik Horizonun Arazide İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Gökhan ÖZDEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Müdahir ÖZGÜL