Çok boyutlu ölçekleme analizi ve uyum analiziyle gayrisafi yurtiçi hâsıla değerlerine göre Türkiye'deki coğrafi bölgelerin kümelenmesi(1975-2000)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: EMRAH TALAŞ

Supervisor: Erkan Oktay