Koyun Eritrositleri ve Göz Lensinden Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin İnhibisyon veya Aktivasyon Kinetiklerinin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2002

Student: Şükrü BEYDEMİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU