EL-HAZRECİYYE ŞERHİ "EL-MA'MÛL FÎ 'İLMİ'L-'ARÛD VE'L-KAVÂFÎ" ADLI ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAHKİKİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: MUNIR ALHOUT

Supervisor: Yakup Kızılkaya