İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi getirilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Panel veri analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Ali ÖZER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşat KARCIOĞLU