Risk odaklı iç denetim yaklaşımı: Türkiye'de kamu sektöründeki iç denetçilere yönelik bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Ersin KURNAZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Reşat KARCIOĞLU