Doğu Anadolu Hayvancılığının Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumunun Rekabet Edilebilirlik Açısından Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Adem Aksoy

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fahri YAVUZ