Çinko Laktat Üretiminde Uygun Kinetik Mekanizmanın Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Sıla Şadiye İLHAN

Supervisor: Fatih Demir

Abstract:

Amaç: İlaç, gıda, kozmetik, farmakoloji, tıbbi hammadde sektörü gibi birçok sektörde kullanım alanı bulan çinko laktatın alternatif bir yöntemle üretimine ışık tutması amacıyla, Kayseri yöresinden temin edilen smitsonit cevherinin seçici bir liç reaktifi olan laktik asit ile çözünme kinetiğinin incelenmesidir.

Yöntem: Kesikli bir reaktörde smithsonit cevherinin sulu laktik asit çözeltilerindeki çözünme kinetiği modelini elde etmek için; tane boyutu, asit konsantrasyonu, katı/sıvı oranı, karıştırma hızı ve sıcaklık parametrelerinin çözünme üzerine etkileri incelenmişitir.

Bulgular: Smithsonit cevherinin laktik asit çözeltilerindeki çözünme hızı üzerine; sıcaklığın artmasıyla ve asit konsantrasyonunun 2 M’a kadar artmasıyla arttığı, tane boyutu ve katı/sıvı oranının artmasıyla azaldığı ve karıştırma hızının etkisinin ihmal edilecek seviyede olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Seçilen parametrelerin etkilerinden elde edilen deneysel veriler ve istatistiksel analiz sonucunda, çözünme prosesinin yüzeyden kimyasal reaksiyon ile kontrol edildiği ve aktivasyon enerjisinin 49,89 kj.moL-1 olduğu bulunmuş olup prosesi temsil eden kinetik model, 1-(1-X)1/3= 8,2*105 e-49,89/RTt şeklindedir.