Plastik sanatlarda soyut Somut Gösterge ve Görseller Üzerine Metaforik Bir Yaklaşım


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anasanat Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Gülten Gültepe -

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Yunus BERKLİ