E-devlet ve Türkiye uygulamaları kapsamında "vedop" projesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: MAHMUT ÖZBEK

Consultant: Fehim Bakırcı