Parsiyel kalça protezi uygulanan hastalar için klinik rehber geliştirme ve geliştirilen rehberin hasta çıktılarına etkisi Clinical guide development for the partial hip replacement patients and effect of the developed clinical guide on patient outcomes


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Çiğdem KÖÇKAR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Nadiye ÖZER