İran ekonomisinde yatırım harcamalarının dış ticaret ve istihdam üzerindeki etkileri: 1985-2015 dönemi için bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: SHAHRYAR FATHIMOLLAEI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Abdullah TAKIM