Gelir Getirici Faaliyetlerde Kırsal Kadının Etkinliğinin Artırılması Üzerine Bir Çalışma: Erzurum İli Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Bahar Akay

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Fahri YAVUZ