Bazı Toksik Maddelerin Mikrobiyal Degradasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: ZİYA ALJOUJA

Supervisor: Hakan Özkan