Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye`nin sosyal ve ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon analizi yardımıyla araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: HAKAN ÇINAR

Supervisor: Erkan Oktay