BODIPY SUBSTİTÜE SİKLOTRİFOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SİNGLET OKSİJEN ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gebze Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Zeynep CEBESOY

Co-Supervisor: Esra TANRIVERDİ EÇİK