Topluluk Öğrenme Yöntemleri ile Hanehalkı Toplam Enerji Harcamalarının Tahmin Edilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: Esma Kesriklioğlu

Supervisor: Erkan Oktay