Diabetli Hasta Eritrositlerinden Elde Edilen Glike Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 1992

Student: Mehmet ÇİFTCİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU