Akademik kurum çalışanlarının güçlendirilmesinin yeniliğe yönelik örgütsel destek algısı üzerindeki etkis


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Mehmet Cem Bölen

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Canan Nur KARABEY