KALABALIK SINIFLARDA ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ KAYGISI VE YÖNETİM STİLLERİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞINI BESLEME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Çubukçu

Supervisor: Canan Albez