Basel II Kriterleri'nin Türk Bankacılık Sektörü üzerine etkileri:T.C. Ziraat Bankası A.Ş. örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: NUMAN YILDIZ

Consultant: Fehim Bakırcı